ÅLEK 2019

ÅLEK 2019 genomförs 16-21 juli 2019, i Mariehamn på Åland.

Arbetet med att förbereda ÅLEK 2019 är i full gång. Glädjande nog har kvoterna utökats, så att alla anmälda kan få komma med.

Kommentera