Organisaatio

Neuvostokokous on Nordlekin korkein päättävä elin. Neuvostokokous nimeää hallituksen, joka on vastuussa neuvostonkokouksien välisestä toiminnasta.

Hallituksen alaisuudessa toimii eri toimikunnat, jotka työstävät omaa erityisaluettaan. Tällä hetkellä toiminnassa on kolme eri toimikuntaa: Lapsi- ja Nuorisotoimikunta, Kansantanssi- ja Kulttuuritoimikunta sekä Kansanmusiikkitoimikunta.

Eri projekteja sekä järjestelyjä varten nimetään normaalisti erityisiä projektiryhmiä.