BARNLEK 2023

I sommar kommer BARNLEK 2023 att gå av stapeln! En stämma för barn och ungdomar i Lerum, strax utanför Göteborg. Stämman håller på 12-15 juli 2023. Nu är det öppet för att anmäla sig. För anmälan och mer information se här.

Nordring 2023 på Bornholm

Nordring är en inspirationskurs för ungdomar i åldern 18-25 år som anordnas vart tredje år, och som anordnas omväxlande i de nordiska länderna och självstyrande områdena. Antalet deltagare är begränsat till 6 deltagare per land eller självstyrande område. Deltagarna får lära sig om nordiska traditioner och kultur och får också ett värdefullt nordiskt kontaktnät.

Nordring 2023 anordnas 6-10 april 2023 på Bornholm. Sista anmälningsdag är 15 januari 2023.

För mer information se här och här.

HAVLEK 2022

Den nordiska stämman HAVLEK 2022 anordnas i Torshavn 12-17 juli 2022. Dagarna före stämman, från 10 juli, anordnas en undgsomsstämma (ålder 15-25 år). För mer information, se här.

BARNLEK 2023

BARNLEK 2023 (framflyttat från 2020) kommer att anordnas i Lerum, strax utanför Göteborg, Sverige. Stämman startar på onsdag 12 juli och avslutas lördag 15 juli. Möjlighet till inkvartering finns från måndag 10 juli.