Nordring

Nordring on nuorille, 18-25-vuotiaille suunnattu inspiraatiokurssi ja kulttuurinvaihto. Kurssi järjestetään joka 3. vuosi, vuorotellen eri Pohjoismaissa. Kurssi järjestetään yleensä samana vuonna kuin BARNLEK, eli vuotta ennen NORDLEK-tapahtumaa. Kurssi pidetään yleensä pääsiäisenä.

Jokaisesta maasta ja jokaiselta itsehallintoalueelta saa osallistua 6 nuorta, joista 4 on tanssijaa ja 2 muusikkoa. Suomesta osallistuu 6 suomenkielistä nuorta ja 6 ruotsinkielistä nuorta. Jokaisen maan kansallinen komitea valitsee osanottajat. Osanottajien täytyy osata välittää omaa kulttuuriaan ja tuntea kulttuurinsa niin hyvin että eroja ja yhtäläisyyksiä voidaan nostaa esiin. Osanottajien odotetaan jakavan oppimaansa Nordring-kurssilta oman maansa jäsenjärjestöihin.

Kurssi antaa osallistuville nuorille tietoa muiden pohjoismaiden sekä itsehallintoalueiden kulttuurista ja kulttuurinvaihdon mahdollisuuden, sekä lisää osanottajan taitoja eri kulttureista ja arvokkaan pohjoismaisen verkoston.

Ohje Nordring-kurssin järjestäjille