NORDLEK

NORDLEK-tapahtuma järjestetään joka kolmas vuosi, vuorotellen kaikissa Pohjoismaissa sovitussa vuorojärjestyksessä. Tapahtumaan kokoontuu tuhansia kansantanssijoita ja pelimanneija kaikista Pohjoismaista.

NORDLEK järjestetään vuorojärjestyksessä Norja, Tanska, Ruotsi ja Suomi, jos Nordlekneuvosto ei päätä toisin. Tapahtumaan voi osallistua kansantanssiryhmät ja pelimannit jotka ylläpitävät Pohjoismaista perinnettä. Tapahtuman isäntämaa päättää jos ryhmä on oikeutettu osallistumaan tapahtumaan. Hallitus päättää, yhdessä isäntämaan kansallisen komitean kanssa, millä ehdoilla ryhmät, jotka eivät ole Nordlekin jäseniä, voivat osallistua tapahtumaan.  Isäntämaan kansallisella komitealla on, jos muuta ei sovita, juridinen vastuu Nordlek-tapahtumasta, sen järjestelyistä, järjestämisestä ja taloudesta. Kansalliset komiteat koordinoivat tapahtumaan osallistumisen omasta maastaan ja itsehallintoalueiltaan.