Lapsi- ja nuorisotoimikunta

Puheenjohtaja: Hildur K. Sørensen, Fäärsaaret
Mail: hildurks@hotmail.com

Jokaisella Nordlekin jäsenjärjestöllä on oikeus edustukseen toimikunnassa.