Barn- och ungdomsutskottet

Ordförande: Henrika Ekman, Finland.
Mail:  henrika.ekman@gmail.com

Alla avtalsparter i Nordlek kan låta sig representeras i utskottet.