Barn- och ungdomsutskottet

Ordförande: Hildur K. Sørensen, Färöarna
Mail: hildurks@hotmail.com

Alla avtalsparter i Nordlek kan låta sig representeras i utskottet.