Nordring

Nordring är en inspirationskurs och ett kulturutbyte för ungdomar i åldern 18-25 år. Kursen arrangeras under påskhelgen året efter NORDLEK-stämman, turvis i de nordiska länderna.

Från varje land och självstyrande område får 6 ungdomar delta, av vilka 4 dansare och 2 spelmän, från Finland deltar 6 ungdomar från det finska och 6 ungdomar från det svenska språkområdet. Varje lands nationella kommitté väljer vem som får delta. Deltagarna ska kunna förmedla sin egen kultur och känna den så väl att likheter och olikheter kan lyftas fram. Deltagarna förväntas dela sina kunskaper från Nordring till sina respektive nationella organisationer.

Målsättningar

 • Kulturutväxling och kulturkännedom.
 • Deltagarna lär känna ungdomar från de andra nordiska länderna och deras traditioner.
 • Att lära sig om Nordlek-organisationen och Nordlek-samarbetet.
 • Vara ett forum där ungdomar kan samtala om nordiska spörsmål.
 • Att få kunskap om att arbeta i en demokratisk organisation.
 • Att bekanta sig med vad deltagarnas organisationer gör och deras organisationsuppbyggnad.
 • Deltagarna leder ungdomsdans/musik på följande Nordlek-stämma.
 • Deltagarna är aktiva i arbetet på Nordiskt Sommarläger.

Program

 • Ungdomarna lär varandra danser, sånger, musik, lekar med mera från sin egen tradition
 • Påsktraditioner i de nordiska länderna
 • Bekanta sig med orten där kursen arrangeras

Kursen är alkoholfri. Kursens språk är de nordiska språken.

Kursen arrangeras inte ifall färre än 3 länder eller självstyrande områden är anmälda.

För den lokala arrangören.

Arrangör är Nordlek BU-utskottet. Utskottet bestämmer i vilket land kursen skall hållas. Ledamoten från det landet tillsätter en lokal arrangör.

Vi rekommenderar att inkvartering och dans sker på samma plats. Samt att det är lätt för deltagare att ta sig till kursplatsen med allmänna transportmedel.

Grupprocessen är en viktig del i lägret. Reservera tid i programmet för att ungdomarna ska lära känna varandra genom fler aktiviteter än dans och musik.

I samband med inbjudan skall information om vad som förväntas av deltagarna under kursen delges. Exempelvis om lägret har ett visst tema. Det skall vara tydligt för  deltagarna att förstå vad de behöver förbereda innan lägret.

Det bör vara en extern föredragshållare som leder arbetet med organisationskunskap.

Ett utkast till inbjudan ska vara klart till mötet i samband med NORDLEK-stämman året innan Nordring. Inbjudan sänds sedan till avtalsparterna i oktober.

Efter genomförd kurs skall en utvärdering göras. Utvärderingen ska sändas till utskottet.

Deltagaravgiften ska hållas på en rimlig nivå. Den lokala arrangören svarar för ekonomin. Budgeten ska gå jämnt ut. Ekonomisk redovisning ska sändas till sekretariatet.

Programupplägg från föregående Nordring finns med som bilaga till denna text. Tidigare program och utvärderingar skall finnas tillgängliga för kommande arrangörer.

En arrangör för följande Nordring deltar för att följa med hur kursen kan förverkligas.