Nordring

Nordring är en inspirationskurs och ett kulturutbyte för ungdomar i åldern 18-25 år. Kursen arrangeras vart tredje år, och omväxlande i olika av de nordisk länderna. Kursen hålls ofta samma år som BARNLEK-stämmorna, året före NORDLEK-stämmorna. Kursen hålls ofta under påskhelgen.

Från varje land och självstyrande område får 6 ungdomar delta, av vilka 4 är dansare och 2 är spelmän. Från Finland deltar 6 ungdomar från det finska och 6 ungdomar från det svenska språkområdet. Varje lands nationella kommitté väljer vem som får delta. Deltagarna ska kunna förmedla sin egen kultur och känna den så väl att likheter och olikheter kan lyftas fram. Deltagarna förväntas dela sina kunskaper från Nordring till sina respektive nationella organisationer.

Kursen ger de deltagande ungdomarna kunskap och utbyte av kulturen i de olika nordiska länderna och självstyrande områdena, och ger såväl ökad kuskap i de olika traditionerna som ett värdefullt nordiskt nätverk.

Instruktion till arrangörer av Nordring