Förbundsmedlemmar (Avtalsparter)

DENMARK

Spillemandskredsen

Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger

Dans Danmark

FINLAND

Finlands Svenska Folkdansring

Finlands Svenska Spelmansförbund

Karjalainen Nuorisoliitto

Suomalaisen Kansantanssin Ystävät

Suomen Kansanmusiikkiliitto

Suomen Nuorisoseurat

FAROE ISLANDS

Slaid Ring

GREENLAND

Ilulissat Kalattuuat 91

N.A.I.P.

ICELAND

Thjöddansefélag Reykjavikur

NORWAY

Noregs Ungdomslag

SWEDEN

Riksföreningen för Folkmusik och Dans

Svenska Folkdansring

Sverigefinska Riksförbundet

ÅLAND

Folkdansarna på Åland

OTHER

Nordisk Förening för Folkdansforskning (NFF)