History

Det nordiska samarbetet kring folkdansstämmor inleddes redan 1920, och har regelbundet fortsatt sedan dess.

Sedan 1975 och senare förnyat vid olika tillfällen fanns ett samarbetsavtal mellan nordiska folkdans- och folkmusikorganisationer. Avtalet kallas Nordlekavtalet. 2012 omvandlades avtalet till en förening, förbundet Nordlek. I stadgarna finns inskrivet att vart 3:e år arrangeras en nordisk folkdans- och spelmansstämma kallad NORDLEK. Sedan 1991 har det också arrangerats BARNLEK för barn och ungdomar under 16 år. Dessutom har också Island arrangerat ISLEIK, och Färöarna har arrangerat HAVLEIKUR med ojämna mellanrum.