Nordic folk dance terminology

Nordiska Folkdansuttryck är ett material som är framtaget av Finlands Svenska Folkdansring, och som ger en god översikt över hur olika folkdansuttryck kan översättas mellan de olika nordiska språken. Vi tackar Finlands Svenska Folkdansring för att vi tillåtits publicera detta dokument.

Nordiska_folkdansuttryck