Arkiv

Material från Nordleks 100-åriga historia förvaras på Smålands Musikarkiv, Nygatan 6, 352 33 Växjö. 

www.smalandsmusikarkiv.nu