Nordleks nyhetsbrev 2024-1

Som ett led i att öka transparensen och medveten­heten om Nordleks arbete har styrelsen beslutat att skicka ut kortare nyhetsbrev med viss regelbundenhet. Planen är att skicka ut nyhetsbrev efter stämmor, styrelsemöten, utskottsmöten och rådsmöten. Det första nyhetsbrevet finns här.

Nordleks nyhetsbrev 2023-1

Som ett led i att öka transparensen och medveten­heten om Nordleks arbete har styrelsen beslutat att skicka ut kortare nyhetsbrev med viss regelbundenhet. Planen är att skicka ut nyhetsbrev efter stämmor, styrelsemöten, utskottsmöten och rådsmöten. Det första nyhetsbrevet finns här.

BARNLEK 2023

I sommar kommer BARNLEK 2023 att gå av stapeln! En stämma för barn och ungdomar i Lerum, strax utanför Göteborg. Stämman håller på 12-15 juli 2023. Nu är det öppet för att anmäla sig. För anmälan och mer information se här.

Nordring 2023 på Bornholm

Nordring är en inspirationskurs för ungdomar i åldern 18-25 år som anordnas vart tredje år, och som anordnas omväxlande i de nordiska länderna och självstyrande områdena. Antalet deltagare är begränsat till 6 deltagare per land eller självstyrande område. Deltagarna får lära sig om nordiska traditioner och kultur och får också ett värdefullt nordiskt kontaktnät.

Nordring 2023 anordnas 6-10 april 2023 på Bornholm. Sista anmälningsdag är 15 januari 2023.

För mer information se här och här.

HAVLEK 2022

Den nordiska stämman HAVLEK 2022 anordnas i Torshavn 12-17 juli 2022. Dagarna före stämman, från 10 juli, anordnas en undgsomsstämma (ålder 15-25 år). För mer information, se här.

BARNLEK 2023

BARNLEK 2023 (framflyttat från 2020) kommer att anordnas i Lerum, strax utanför Göteborg, Sverige. Stämman startar på onsdag 12 juli och avslutas lördag 15 juli. Möjlighet till inkvartering finns från måndag 10 juli.

BARNLEK 2023

BARNLEK 2023 (moved from 2020) will be arranged in Lerum, close to Gothenburg, in Sweden. The festival starts on Wed. July 12, and closes on Sat. July 15. Accommodation will be available from Mon. July 10.

NORDLEK 2021 postponed

Due to the current pandemic situation, it has been decided to postpone the previously planned NORDLEK 2021. Thus, there will be no NORDLEK festival in 2021. However, hopefully there will still be a NORDLEK in Tammerfors in a few years time.

BARNLEK 2020 in Mölnlycke, Sweden

In 2020 the next BARNLEK will be held, in Mölnlycke (outside Gothenburg) in Sweden. The festival will be held on July 15-19. BARNLEK is a folk dance and folk music festival directed to children and youths in the ages 8-16. BARNLEK is arranged in the summer every third year, and the location is rotated among the Nordic countries. For more information, see www.BARNLEK2020.se

BARNLEK 2017

The children and youth festival BARNLEK is held every third year. Next BARNLEK will be held 6-9 July, 2017, at Klaksvik at the Faroe islands. For more information, follow this link: BARNLEK2017.

NORDLEK 2018

It is now time to sign up for this summers great Nordic folkdance and folkmusic festival!

Next NORDLEK will be held in 2018. This festival will gather thousands of dancers and musicians from all the Nordic countries. The festival is held 10-15 July, 2018. This time, the festival will be held in Falun, Sweden. For more information about the program etc. is found on the following homepage: NORDLEK2018.