BARNLEK 2017

Barn- och ungdomsstämman BARNLEK hålls vart tredje år. Nästa BARNLEK kommer att hållas 6-9 juli 2017, i Klaksvik på Färöarna. För mer information om program och liknande, följ följande länk: BARNLEK2017.