HAVLEK 2022

Den nordiska stämman HAVLEK 2022 anordnas i Torshavn 12-17 juli 2022. Dagarna före stämman, från 10 juli, anordnas en undgsomsstämma (ålder 15-25 år). För mer information, se här.

BARNLEK 2023

BARNLEK 2023 (framflyttat från 2020) kommer att anordnas i Lerum, strax utanför Göteborg, Sverige. Stämman startar på onsdag 12 juli och avslutas lördag 15 juli. Möjlighet till inkvartering finns från måndag 10 juli.

BARNLEK 2020 i Mölnlycke, Sverige

År 2020 kommer BARNLEK gå av stapeln i Mölnlycke (utanför Göteborg, i Västra Götaland) i Sverige, 15-19 juli. BARNLEK är en folkdans- och spelmansstämma som riktar sig till barn och unga, i huvudsak, i åldern 8-16 år. BARNLEK äger rum på sommaren vart tredje år i något av de nordiska länderna. För mer information se www.BARNLEK2020.se

ÅLEK 2019

ÅLEK 2019 genomförs 16-21 juli 2019, i Mariehamn på Åland.

Arbetet med att förbereda ÅLEK 2019 är i full gång. Glädjande nog har kvoterna utökats, så att alla anmälda kan få komma med.

Nordring 2019 i Oslo

Nordring arrangerast i Oslo påskehelga 18.-22.april 2019.
Nordring er eit inspirasjonskurs og kulturutveksling for ungdom i alderen 18-25 år. Samlinga arrangerast påskehelga året etter NORDLEK-stemnet, og rullerer mellom dei nordiske landa. 

Samlinga er for 6 ungdom, 2 musikarar og 4 dansarar, frå kvart av dei nordiske landa og sjølvstyrte områda. Ungdomane formidler og lærer bort sin eigen musikk- og dansetradisjon til kvarandre i tillegg til å lære om organisasjonen Nordlek og alle landa sine eigne organisasjonar. I løpet av samlinga blir det også utveksla påsketradisjonar. 

Stad

Samlinga blir avholdt på Studenterhytta i Nordmarka i Oslo. Deltakarane samlast torsdag 18.april på Oslo Sentralstasjon kl. 15:00. Vidare organiserast det felles busstransport til Sørkedalen. Herifrå blir bagasjen køyrd heilt fram til Studenterhytta, medna alle deltakarane går 5 km på grusveg. Turen tek ca. 1 time og 15 min. Heimreise organiserast på same vis etter frukost måndag 22.april ved å gå frå hytta til Sørkedalen og buss vidare til Oslo Sentralstasjon. Forventa ankomst til Oslo S er kl. 14:00. Frå Sentralstasjonen må alle kome seg heim sjølv.

Pris

Samlinga kostar 2000 NOK per pers. Dette inkluderer kost og losji. Alle deltakarane må sjølv bestille og betale for transport t/r Oslo Sentralstasjon.

Veit du om nokon som bør vere med på Nordring i 2019? Då kan du dele informasjon med dei på fleire måtar:

Påmelding innan 15.januar!

Hugs å melde deg på innan 15.januar. Info om påmelding finn du i invitasjonen og ved å ta kontakt med din eigen nasjonale organisasjon som er med i Nordlek.

Meir info finn du på:
http://www.ungdomslag.no/aktivitet/folkedans/internasjonalt-samarbeid/nordlek/nordring-2019

Facebook event: http://www.facebook.com/events/1763956067001747

Kontaktperson:
Solveig Brekke Hauknes (Noregs Ungdomslag
E-post: solveig@ungdomslag.no
Telefon: +47 24 14 11 15
www.ungdomslag.no