Nordring 2023 på Bornholm

Nordring är en inspirationskurs för ungdomar i åldern 18-25 år som anordnas vart tredje år, och som anordnas omväxlande i de nordiska länderna och självstyrande områdena. Antalet deltagare är begränsat till 6 deltagare per land eller självstyrande område. Deltagarna får lära sig om nordiska traditioner och kultur och får också ett värdefullt nordiskt kontaktnät.

Nordring 2023 anordnas 6-10 april 2023 på Bornholm. Sista anmälningsdag är 15 januari 2023.

För mer information se här och här.

Kommentera