Arkiv

Material från Nordleks 100-åriga historia förvaras på Smålands Musikarkiv, Västergatan 13, 352 31 Växjö 

www.smalandsmusikarkiv.nu