Nordring 2019 i Oslo

Nordring arrangerast i Oslo påskehelga 18.-22.april 2019.
Nordring er eit inspirasjonskurs og kulturutveksling for ungdom i alderen 18-25 år. Samlinga arrangerast påskehelga året etter NORDLEK-stemnet, og rullerer mellom dei nordiske landa. 

Samlinga er for 6 ungdom, 2 musikarar og 4 dansarar, frå kvart av dei nordiske landa og sjølvstyrte områda. Ungdomane formidler og lærer bort sin eigen musikk- og dansetradisjon til kvarandre i tillegg til å lære om organisasjonen Nordlek og alle landa sine eigne organisasjonar. I løpet av samlinga blir det også utveksla påsketradisjonar. 

Stad

Samlinga blir avholdt på Studenterhytta i Nordmarka i Oslo. Deltakarane samlast torsdag 18.april på Oslo Sentralstasjon kl. 15:00. Vidare organiserast det felles busstransport til Sørkedalen. Herifrå blir bagasjen køyrd heilt fram til Studenterhytta, medna alle deltakarane går 5 km på grusveg. Turen tek ca. 1 time og 15 min. Heimreise organiserast på same vis etter frukost måndag 22.april ved å gå frå hytta til Sørkedalen og buss vidare til Oslo Sentralstasjon. Forventa ankomst til Oslo S er kl. 14:00. Frå Sentralstasjonen må alle kome seg heim sjølv.

Pris

Samlinga kostar 2000 NOK per pers. Dette inkluderer kost og losji. Alle deltakarane må sjølv bestille og betale for transport t/r Oslo Sentralstasjon.

Veit du om nokon som bør vere med på Nordring i 2019? Då kan du dele informasjon med dei på fleire måtar:

Påmelding innan 15.januar!

Hugs å melde deg på innan 15.januar. Info om påmelding finn du i invitasjonen og ved å ta kontakt med din eigen nasjonale organisasjon som er med i Nordlek.

Meir info finn du på:
http://www.ungdomslag.no/aktivitet/folkedans/internasjonalt-samarbeid/nordlek/nordring-2019

Facebook event: http://www.facebook.com/events/1763956067001747

Kontaktperson:
Solveig Brekke Hauknes (Noregs Ungdomslag
E-post: solveig@ungdomslag.no
Telefon: +47 24 14 11 15
www.ungdomslag.noNORDLEK 2018

Nu är det dags att anmäla sig till sommarens stora nordiska folkdans- och folkmusikstämma!

2018 är det NORDLEK igen. En stor stämma som kommer att samla tusentals dansare och spelmän från hela Norden. Stämman hålls 10-15 juli 2018. Denna gång hålls stämman i Falun, Sverige. För mer information om programmet mm, se stämmans egen hemsida: NORDLEK2018.