GRÖNLEK

För första gången någonsin hölls sommaren 2013 en nordisk folkdansstämma på Grönland.

Stämman hölls i Ilulissat och samlade mer än 150 deltagare, från samtliga nordiska länder och självstyrande områden.