Kalender

Viktiga datum och hållpunkter för Nordleks kommande verksamhet:

2024 

NORDLEK 2024 i Arendal, Norge

2025

ISLEK 2025 på Island

2026

BARNLEK 2026 i Raseborg, Finland

2027

NORDLEK 2027 i Danmark

2028

GRÖNLEK 2028 på Grönland

2029   

BARNLEK 2029 på Island

2030

NORDLEK 2030 i Sverige

2031

Ev. mindre stämma

2032

BARNLEK 2032 i Norge

2033

NORDLEK 2033 i Finland

2034

Ev. mindre stämma

2035

BARNLEK 2035 i Danmark

2036

NORDLEK 2036 i Norge

2037

Ev. mindre stämma

2038

BARNLEK 2038 på Färöarna

2039

NORDLEK 2039 i Danmark

2040

Ev. mindre stämma

2041

BARNLEK 2041 i Sverige