Kan och Skall

”Kan och skall” är ett levande dokument, som kontinuerligt uppdateras. Detta dokument sammanfattar den praxis som genom åren utvecklats kring de stämmor som arrangeras i Nordleks regi. Ett dokument avser speciellt de större stämmorna, NORDLEK. På samma sätt finns ett separat dokument som avser barn- och ungdomsstämmor, BARNLEK. I ett speciellt dokument sammanfattas vad som gäller mindre stämmor, såsom ISLEIK och HAVLEIK.

kan-och-skall-NORDLEK för NORDLEK

kan-och-skall-BARNLEK för BARNLEK

Kan_och_skall för mindre stämmor