Folkkulturkongress

Nordlek arrangerar regelbundet folkkulturkongresser för att lyfta upp och belysa frågeställningar inom något folkkulturellt tema i ett nordiskt perspektiv. Kongresserna syftar till att belysa frågeställningen både från praktiska utövare och från ett aktuellt forskningsperspektiv. Den senaste folkkulturkongressen hade temat ”Scenkonst – folklig dans på scen”, och arrangerades av Nordlek i samarbete med Stockholms Konstrnärliga Högskola.