HAVLEK

HAVLEK är en ministämma som anordnas på Färöarna. Senaste HAVLEK genomfördes 2022.