Stämmor och arrangemang

I Nordleks regi arrangeras det vart 3:e år en nordisk folkdans- och spelmansstämma kallad NORDLEK. Denna stämma roteras runt mellan de nordiska länderna.

Vidare arrangerar  stämmor för barn och ungdomar under 16 år, BARNLEK. Dessa stämmor arrangeras också vart 3:år, och flyttas också runt mellan olika länder.

Dessutom ordnas vissa år mindre stämmor. Sådana stämmor har arrangerats på Island (ISLEIK), Färöarna (HAVLEIKUR) och Grönland (GRÖNLEK), och arrangeras med ojämna mellanrum.

Utöver dessa stämmor arbetar Nordlek med att anordna nordiska kulturkongresser, kurser och mycket annat.