Folkdans- och kulturutskottet

Ordförande: Stig Eriksson, Sverige
Mail: stig.eriksson@folkdansringen.se

Alla avtalsparter i Nordlek kan låta sig representeras i utskottet.