Folkmusikkutskottet

Ordförande: Helen Eriksson, Sverige.
Mail: music.lovers@bredband.net

Alla avtalsparter i Nordlek kan låta sig representeras i utskottet.