Rådet

Nordleks högsta beslutande organ är rådsmötet. Varje medlem har rätt att utse en representant till rådsmötet. Ordinarie rådsmöten hålls normalt vart tredje år, året före en NORDLEK-stämma. Vidare hålls normalt ett extraordinarie rådsmöte under samma år som det arrangeras en NORDLEK-stämma.